RICH88 (Chess) – Game bài chinh chiến ngầu nhất năm 2022

RICH88 (Chess) nhờ có được thời gian tìm tòi lâu dài trước khi debut trước công chúng, Rich đặt ra sẵn đích đến trong tương…