Chia sẻ về cách đánh dàn đề 50 số đánh hàng ngày luôn thắng

  • Dàn gồm 20 son số: 42, 99, 83, 65, 89, 54, 93, 38, 45, 34, 86, 95, 58, 48, 68, 59, 25, 63, 56, 36.
  • Với dàn 14 con số đầu tiên sẽ bao gồm: 99, 98, 92, 29, 94, 68, 86, 36, 54, 38, 63, 48, 42, 24.

Tiếp đến, người chơi sẽ xét đến KQXS những ngày trước đó đã về là 59324. Như vậy bạn sẽ thu được tổng đuôi 24 là 6 và nhỏ hơn. Lúc này dàn đề 36 số tiếp theo sẽ bao gồm: 02 – 06 – 04 – 30 – 36 – 59 – 96 – 95 – 56 – 86 – 45 – 69 – 80 – 43 – 32 – 12 – 84 – 32 – 26 – 69 – 65 – 75 – 62 – 82 – 45 – 85 – 36 – 75 – 40 – 83 – 79 – 55 – 34 – 21 – 64 – 89.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *